Monday, June 29, 2009

Cultuur speelt rol bij criminaliteit

U denkt bij bovenstaande titel natuurlijk: Ja, tuurlijk, dat was toch al bekend? Aziatische immigranten doen het toch altijd veel beter dan mediterrane immigranten (met een bepaald geloof, met name uit een bepaald gebergte)?

Nee hoor, de mythe heeft tot vandaag stand gehouden dat het allemaal socio-economische factoren zijn die criminaliteit verklaren. Tot vandaag dus. De leugen is dood. Gecorrigeerd voor socio-eco factoren blijven Marokkanen 3,3x crimineler dan autochtonen (Antilianen 1,8x; Turken 2,2x).

Dat we dit nu weten is mooi, want nu wordt het de politiek-correcten van deze wereld welhaast onmogelijk om hun multikul-sprookje en beleid van negeren en wegkijken overeind te laten. Nu kunnen we eindelijk met de feiten aan de slag. Ben benieuwd of we er iets mee op gaan schieten. Het wordt hoog tijd, want anders wordt Geert MP en dan zijn we verder van huis.

Update: De PVDA laat alweer zien helemaal niets van dit onderzoek te hebben geleerd. Ze zijn tegen het registreren van etniciteit bij criminaliteit. Zucht. (+1 voor het CDA trouwens, tijd om de pvda eens te lozen?)

Thursday, June 25, 2009

Waarom is de staatsschuld slecht?

In antwoord op een vraag op DDS, "waarom is de staatsschuld slecht?", schreef ik het volgende:

Een staatsschuld is an sich niet slecht. Bijv nu loopt de schuld omdat de overheid haar uitgaven gelijk houd terwijl haar inkomsten dalen. Dan fungeert het budget als automatische stabilisator van de economie, de overheid geeft naar verhouding meer uit (remember: Y=C+I+O+E-M waarbij de O van overheid dus relatief groter wordt tov de andere termen: consumptie, investeringen en netto export). Het punt is, en dit was cruciaal in Keynes’ benadering, is dat het om een tijdelijk tekort gaat. Als het weer goed gaat moet het omgekeerde gebeuren. Zo kan de overheid de natuurlijke cycli kleiner maken. Daarnaast kan een overheid lenen voor lange termijn investeringen die zich voor de gemeenschap gaan terug betalen (bij voorkeur ook voor de overheid zelf), een gefaald voorbeeld is de betuwelijn, een potentieel succesvol vb zijn de investeringen in AA/Fortis en ING. Tot zover niks aan de hand.
Het probleem is echter dat overheden geleid worden door politici die graag herkozen willen worden en daardoor graag ‘cadeautjes’ uitdelen aan de kiezer. Die worden dan gefinancierd met schuld. Het probleem is dat ze dit zelf nooit terug hoeven betalen. Het wordt dus afgeschoven op de jongere generatie. Zo krijg je inter-generatie ongelijkheid. Beste vb is de hele verzorgingsstaat van de babyboomers die wij, de 20ers, mogen betalen. Gelukkig is door verkoop van bijv TNT en KPN de staatschuld in de hand gebleven, maar de vergrijzing licht al op de loer. Maar we betalen intussen wel 15miljard per jaar rente, dat wordt nu betaald uit de gasopbrengsten (die eindig zijn).
Zoals je ziet hebben politici een perverse prikkel om te lenen en dat het een grote impact op de begroting heeft (die 15miljard kan niet voor onderwijs ingezet worden bijv). Alleen wij, de kiezers, kunnen hen ervan weerhouden. Daarom is het belangrijk. Een land als Ijsland is nu failliet omdat de schuld te groot werd, de welvaart wordt er direct door beïnvloed.

Tuesday, June 23, 2009

Iran’s revolutie lastig voor Obama

Er is weer eens revolutie in Iran. Vooralsnog lijkt het op de 1978 revolutie (alleen nu zonder een stijgende olieprijs, Iran is tegenwoordig netto importeur), binnenkort volgen massastakingen. Obama weet zich er duidelijk geen raad mee. Net nu hij wilde aanpappen met het totalitaire regime staat ze op instorten. En het alternatief? Tja, die is weinig beter. Daar zit het hem nou net in, de meeste demonstranten zijn vooral tegen Ahmadinejad en niet zozeer voor Mousavi. Toch is dit voor Obama een ideale gelegenheid om de strijders voor meer vrijheid en democratie (onder wiens leiding en in welke vorm dan ook) te ondersteunen. Dat de nieuwe leider dan ook geen droomkandidaat is pleit wellicht zelfs voor hem, niemand zit te wachten op een tweede Karzai, een Amerikaanse stroman. Toch is Mousavi wel voor een dialoog met Obama, dus eventueel is er ruimte. Obama zou er goed aan doen nu als sterke leider op te staan voor de westerse waarden van vrijheid, gelijkheid en democratie.

edit: Geert W wil aanvallen. Harry Antifada beschuldigt hem van een dubbele agenda wb Israel. Allemaal prima, maar een aanval is niet realistisch. Er is te weinig materieel, te weinig geld en te weinig kans op succes (zie Irak).

Media-advies Brinkman Heilloos

Als u zich afvroeg hoe incestueus de Nederlandse journaille precies is, heeft u in de ontstane hysterie rond de stervende papieren kranten een antwoord. Om met een zeer succesvol, ongesubsidieerd internetproject te spreken: “politici zitten vuistdiep in de kranten.” En wat doe je als politicus om je persoonlijke agenda te legitimeren? Je richt een commissie met een bevriende voorzitter op. Het resultaat laat zich raden: de kranten moeten subsidie krijgen.

De vorm waarin de commissie Brinkman (CDA) dit heeft gegoten is origineel en bizar tegelijk. Heel Nederland moet meer voor zijn internet betalen (=verkapte belasting) zodat de kranten kansloze internetinitiatieven kunnen betalen. Dat dit laatste al 100x is geprobeerd en alleen in het geval van Telegraaf-GeenStijl (GS) succesvol is (al heeft de Telegraaf GS niet zelf opgericht, dat is veelzeggend) geeft aan hoe heilloos deze weg is: een krantenmaker is geen websitemaker.

Ook is er geen inhoudelijke motivatie voor het belasten van internet als geheel om een paar kranten te redden. De link is volstrekt onduidelijk en vanuit de principes redelijkheid en billijkheid niet te verantwoorden. Ik vermoed dat een eventuele wet een rechtszaak (ongetwijfeld aangespannen door GS zelf) een hoge kans van slagen heeft.

Dan is er nog de vraag of deze internetinitiatieven de kranten überhaupt kunnen redden? In principe niet. Een commercieel bedrijf sluit op den duur zijn verliesgevende divisies. Dat zou betekenen dat de bijv NRC nog uitsluitend een website zou zijn. Is dat wat de politiek nastreeft? In betwijfel het.

Daarmee is het voorstel van Brinkman dus op alle fronten kansloos. Het kost de burger weer extra geld, het dupeert willekeurig internetgebruikers ten gunste van krantenliefhebbers (=politici), de kranten worden niet gered en het geld gaat verspild worden. De politiek zal dit zelf ook inzien en moet zich tegelijk afvragen wat de waarde is van dit soort wereldvreemde commissies.
________________________________________________________________________________

En daarom steun ik deze brief van lezer TJ, te A, aan zijn volksvertegenwoordiger:


Geachte heer Atsma,

Vanmorgen las ik in mijn abonnementkrant Trouw dat de commissie Brinkman voorstelt, ten aanzien van een reddingsplan voor de landelijke dagbladen en andersoortige kranten, een internetheffing in te voeren die zal voorzien in (de broodnodige) innovatie voor deze sector. Het lezen van dit voorstel was dusdanig stuitend, dat voor het eerst ik mij met een oproep wend tot mijn volksvertegenwoordiging, bij deze.

In het kader van mijn studie, business & ICT, weet ik het een en ander van businessmodels en innovatie, en weet dat innoverende bedrijven risico nemen, maar daarmee ook concurrerend voordeel hebben. Anders gezegd: zij die hun zaken het best voor elkaar hebben (qua efficientie), hebben budget voor innoverende bedrijfsmodellen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de gratis verspreide kranten, die ook zichzelf kunnen bedruipen.

Met deze heffing ben ik het oneens, zoals eerder al duidelijk was en ik denk dat ik hier niet alleen in sta. Alleen al op de website van Trouw, in reactie op dit onderwerp, zijn al ruim 35 berichten geplaatst, en geen van de auteurs was voorstander van dit voorstel. Twee reacties heb ik eruit gehaald, die de lading dekken van de kritiek en deze ook onderbouwen:

"Wat is dit voor kletskoek? Hoezo, de consument moet betalen omdat duidelijk moet worden dat nieuws niet gratis is? De twee grootste kranten van Nederland, Metro en Spits, zijn nota bene gratis! Je kunt de consument toch niet aanrekenen dat een aantal kranten een verouderd businessmodel heeft?"

en

"De overheid moet met de handen van de krantensector afblijven. Kranten moeten zelf puzzelen, net als elk ander bedrijf, hoe ze overeind kunnen blijven. Kunnen ze dat niet, dan verdwijnen ze gewoon. Er is geen enkele reden om kranten een bijzondere behandeling te geven. Zodra ze hulp krijgen, verdwijnt hun creativiteit en onafhankelijkheid."

Meer dan dit wordt in het artikel in Trouw gestipt aan de brief die door vele gedrukte media aan de regering gestuurd is, namelijk om de oneerlijke concurrentiepositie die de publieke omroep inneemt (door en geld van de staat te krijgen en reclameinkomsten geniet) terug te draaien.

Als laatste dit, en ik hoop en verwacht dat u, als volksvertegenwoordiging, sowieso dit argument meeneemt in de discussie over dit onderwerp: ik ben abonnee van Trouw, en aankomend jaar, wanneer ik aan het werk ben ook van het Financieel Dagblad. Dan ben ik 702,95 euro per jaar!!! kwijt aan dagbladen, wat omgerekend ongeveer 58,50 per maand is. Welke heffing is dan nog gerechtvaardigd te vragen aan mij, wanneer ik uit eigen keus en beweging deze media al ruim ondersteun? Dan vind ik, en wederom denk en verwacht ik niet dat ik hierin alleen sta, dat ik een ontheffing dien te ontvangen voor deze internetheffing.

In afwachting van uw respons, verblijf ik

Met vriendelijke groet

TJ, te A., CDA-lid

Friday, June 19, 2009

De Pers en het Liberalisme

Gisteren in De Pers iets wat exemplarisch voor de pers: een drie pagina special over hoe fatsoenlijk en goed we in Nederland wel niet zijn omdat we het homohuwelijk kennen. Alle landen die het niet hebben zijn achterlijk, zo was de strekking.

Nu had ik gister een kleine discussie met een collega over de vraag waarom Nederlanders zo massaal de Amerikaanse Democraten steunen. Hij dacht dat dit door de domheid van de Amerikanen (typische arrogante houding), ik dacht dat het vooral aan de Nederlandse media die zonder uitzondering de GOP als het kwaad zien. De homospecial van De Pers was hier een goed voorbeeld van. Er hangt in persland een hardnekkige liberale cultuur die iedereen die het oneens is als "achterlijk" of "kortzichtig" beschouwt en zichzelf als "verlicht" en "open minded" beschouwt. Dat je hiermee kuddegedrag pur sang tentoon sprijd is natuurlijk ironisch en reden genoeg deze misplaatste arrogantie te bekritiseren. Van "openmindedness" kan al helemaal geen sprake zijn, het is our way or the highway.

De homolobby in Nederland is daar het ultieme voorbeeld van. We zien het dansen van schaarsgekleede nichten op boten, met de minister en vertegenwoordigers van het leger, als ultieme beschaving en fatsoen. Dan heb ik het nog niet over de gedoogde afwerkplekken in natuurgebieden, publiek terrein! Dat er kinderen rond lopen en voor hun leven getekend zijn door deze schunnigheid komt niet in ze op. Dit is Nederland, wij zijn verlicht! Wie niet voor ons is is tegen ons. De Nederlandse/Europese media zijn de meest kortzichtige, eenzijdige media van de westerse wereld. Jammer dat Opinio moest verdwijnen.

Wednesday, June 17, 2009

Vlaktaks onmogelijk

De vlaktaks is weer in de picture. Opzich juich ik het toe dat er over belasting gediscussieerd wordt in de politiek. Ik wil nml minder betalen en daar is te weinig aandacht voor.

Het idee van het CDA is niet nieuw (maar zeker niet gejat van de PVV zoals sommigen denken, het idee bestond bij het CDA, en in meerder mate bij het CDU, al veel langer). Het probleem is een vlaktaks nooit echt een vlaktaks wordt, omdat een pure vlaktaks eigenlijk van intellectuele luiheid getuigt en een effectief stuurmiddel van de overheid ontneemt. Nu al wordt er direct gesproken over een topinkomensbelasting en bijna altijd is er sprake van een belastingvrijevoet: weg vlaktaks. Het aller grootste argument tegen de vlaktaks is dat de overheid minder prikkels kan leggen. Maar je kunt je afvragen of die prikkels effectief zijn danwel wenselijk (bijv het stimuleren van dubbel inkomen).
Wat zijn dan nog de voordelen? Eenvoud en betere stimulus voor arbeid. Ook kan de renteaftrek in stand blijven. Dat zijn stuk voor stuk CDA stokpaardjes, waar ik wel sympathie voor heb. Het is een interessante ontwikkeling maar vooralsnog wordt Nederland beheerst door het idee dat je de economie met uitgaven kan stimuleren (ipv lastenverlichting). Zolang dat het geval is zal belastingverlaging (evt dmv een vlaktaks) een utopie blijven.

Tuesday, June 16, 2009

Helft 30ers gaat vreemd

Tja, het zal weinigen als verrassing komen, maar de helft van de 30ers schijnt vreemd te gaan. Wel wat kanttekeningen bij de statistiek. Het onderzoek is van vrouwenblad Flair, niet echt betrouwbaar. Daarbij is niet duidelijk wat nou precies gemeten is (uberhaupt ooit vreemd gegaan of of dit moment vreemd aan het gaan).

Het vreemde is dat tegelijk de gevraagden aangeven dat hun partner kan opdonderen als hij vreemd is gegaan, geheimhouding is het resultaat. Waar is de patatgeneratie mee bezig? Ik heb sowieso geen hoge pet op van deze verwende, luie generatie, maar dit is wel extreem.

In een relatie hoor je trouw te blijven, dit is een absoluut streven. Zeker als je getrouwd bent. Als het dan een keer niet lukt is er maar één fatsoenlijke oplossing: opbiechten. Daar is ook maar één fatsoenlijke respons voor: vergeving. Je huwelijkse geloften stoppen niet bij een jou onwelgevallige daad, zeker niet als je partner spijt heeft en al helemaal niet als er kinderen bij betrokken zijn. Het egocentrisme dat evident is in deze statistiek is niet alleen stuitend, maar ook de correcte diagnose van de relationele onkunde die onze cultuur teistert. Incapabele, egocentrische post-pubers. Waarden als trouw, opoffering, verantwoordelijkheid zijn niet aan deze generatie, aan deze cultuur, besteed. Dat is een groter probleem dan al die moslims bij elkaar. Het toppunt van de gekheid is dan het d66-erige vingertje dan de zonden wil goed praten onder het mom van "eigen keuze".

The Moral Minority

ps. Hier nog een briljant relaas van Jonathan over homoseksualiteit en normen.

Wilders draait

Na Bos hebben een nieuwe draaiert voor politiek gewin: WILDERS!
Terwijl hij eerst als goede liberaal streed tegen de verzorgingsstaat en het minimumloon is hij tegenwoordig de beschermheer van de 'gewone man'. Wie die gewone man is begint steeds duidelijker te worden:
- autochtoon
- werkend
- inkomen <40000 (iedereen daarboven is en graaier, behalve Geert zelf natuurlijk)
Wat wil hij:
- lagere belastingen
- handhaven hypotheekrenteaftrek
- geen stijging gemeentelijke lasten
- afschaffen kwartje van Kok
- werken voor een uitkering, uitkering niet verlagen
- grenzen dicht voor Islamieten en oost-europeanen
- hogere AOW
- belastingvrij werken 65+ers
- instandhouden minimumloon
- handhaven ontslagrecht

De nadruk is van het begin van het lijstje (lasten verlaging), naar het einde van het lijstje verschoven. Daarmee begint Wilders een serieuze bedreiging te worden voor de liberale/vrije markt en de staatsfinancien. Hoewel zijn betoog voor lastenverlichting prijzenswaardig heeft hij weinig solide plannen om ze te financieren (al zouden we met het gedeeltelijk ontkoppelen van het ontwikkelingsinfuus dat Afrika heeft al een eind zijn). Maar de bijdrage aan de EU verlagen kan nooit substantieel genoeg zijn. Daarnaast worden bedrijven gedwongen met ongemotiveerde, luie, verwende Nederlanders te werken terwijl frisse, gemotiveerde Polen voor hetzelfde geld meer voor elkaar krijgen. Dan heb ik het nog niet over Geerts ambities om voor gedachtenpolitie te spelen ("als je aan Jihad denkt, schoppen we je eruit" of "wie moslim is moet terug" hoe bepaal je wie moslim is, Geert?). Anyway, Geert's weg is een bedreiging voor Nederland en niet in de laatste plaats voor de economie.

Friday, June 12, 2009

Steun Palestina!!

Ja mensen, steun Palestina! Wat dan kunnen we dagelijks gaan genieten van dit soort berichten. Lang leven de oppercultuur van de zielige, onderdrukte Palestijnen. We zeggen: "Boe!" tegen onderdrukkers, Israel. Palestijnen zijn superieur!


*zucht*

-1 Van Bommel
-1 Duisenberg
-1 Van Agt

Palestijnen hangen jongen (15) op
Nabij Qalqilya op de Westelijke Jordaanoever heeft de Palestijnse politie een 15-jarige jongen gevonden die was opgehangen. Volgens de BBC vrijdag hebben de vader, de oom en de neef van het slachtoffer bekend de jongen van het leven te hebben beroofd omdat hij met het Israëlische leger zou hebben gecollaboreerd.

Samenwerking met Israël geldt onder de Palestijnen als hoogverraad. Daders worden vaak zonder vorm van proces gedood. De politie denkt niet dat het slachtoffer, die Raed Sawalha zou heten, een informant was van Israël. Hij zou daarvoor te jong zijn geweest. De daders worden vervolgd door justitie. De politie onderzoekt ook nog mogelijke andere motieven voor de moord.

Wednesday, June 10, 2009

Vooraanstaand investeerder bekritiseert Obama

Peter Schiff voorspelde de crisis en werd geridiculiseerd. Nu hij credit krijgt voor zijn inzicht is hij van leer getrokken met redelijke kritiek:

"Barack Obama zei dat als je naar een klif rijdt dat je van koers moet veranderen. Het enige wat Obama doet is extra gas geven. Obama had een campagne van Change, maar het enige wat we krijgen is meer van hetzelfde. Obama en Fed-voorzitter Ben Bernanke doen precies hetzelfde als wat George W. Bush en voormalig Fed-voorzitter Alan Greenspan deden, alleen dan nog erger."

Het blijft lastig te beoordelen of het een vruchtbaar pad is die Bernanke en Obama bewandelen. Ik denk dat het beleid goed is geweest. De meeste banken zijn gered en stabiliteit lijkt terug te keren. Die stabiliteit is nodig om echte reorganisaties te gaan uitvoeren in de markt. Hogere rentes en lagere staatsschuld zullen cruciaal worden.
Schiff heeft zich iig laten ontvallen misschien voor Senator te gaan. Interessant!

Filmpje van Schiff bij Jon Steward + Artikel

Tuesday, June 9, 2009

Scholen mogen homoleraren weigeren

Goed nieuws vanaf het onderwijsfront: Christelijke scholen mogen leraren met een levensstijl die in strijd is met de waarden van de school weigeren of zelfs ontslaan. Althans, dat adviseert de (machtige) Raad van State. Juridisch is het daarmee hun goed recht, volgens de raad.
Onderwijsinstellingen nemen volgens de raad, en Europese richtlijnen, een uitzonderingspositie in omdat “juist in het onderwijs de overdracht van 'identiteitsbepalende normen en waarden' plaatsvindt.” (naar ND.nl)

Dit vind ik buitengewoon wijs en het getuigt van groot inzicht van de RvS. Een school is een verlengstuk van de opvoeding. Ouders moeten daarbij maximale vrijheid hebben om te bepalen welk soort onderwijs hun kinderen volgen en door wie het gegeven word. Ik ben ook voor het Amerikaanse systeem van home schooling waarbij een school satellietonderwijs geeft mbv de moeder/vader. Deze kinderen scoren structureel beter dan andere kinderen en, ten minste tot hun 12e, ontwikkelen zich sociaal net zo goed. Het zou dan ook goed zijn als de overheid een vouchersysteem voor onderwijs gaat invoeren. Dan kunnen ouders optimaal kiezen en daarmee meteen het budget optimaal alloceren. Maar dit is off-topic.

Positief is dat één van mijn horrorscenario’s voor de Nederlandse samenleving—een universele, verplichte staatsschool—voor de middellange termijn lijkt afgewend. Ik kan voorlopig blijven!

Monday, June 8, 2009

Onderbelichte verkiezings winnaars/verliezers

CU/SGP winnaars
Zijn regeringspartij, hebben wat SGP-ers aan de PVV verloren en toch nog een +0.9%punt gehaald. Helemaal niet slecht! (+1.2% tov TK verkiezingen) Het gezonde en constructieve EU scepticisme is goed aangeslagen bij de achterban en heeft mij, normaal CDA stemmer, ook gewonnen.

SP verliezers
Slechts +0,3%punt erbij na jaren van klinkende overwinningen. Daarnaast -9,3%punt tov TK verkiezingen, dat is ronduit schokkend. Zeker ook omdat de SP een helder geluid had (zoals de PVV tegen Europa). Jan is weg, einde SP. Einde pvda, einde links!

Thursday, June 4, 2009

Criminaliteit & Etniciteit

Rotterdam registreert de etniciteit van criminelen. “Boe!”, roepen onze linkse vrienden. Maar wat blijkt nu? De cijfers spreken klare taal: 55% van de Marokkaanse, Rotterdamse jongemannen komt in aanraking met de politie op verdenking van een delict (toegegeven, verdenking is niet meteen schuldig, maar laten we onszelf niet voor de gek houden). De rest van de peer group ziet er als volgt uit: Antillianen (40%), Surinamers (40%), Turken (36%), autochtonen (18%).

Dit zijn significante verschillen die glashard aantonen dat verschillende culturen verschillend maatschappelijk succes mogelijk maakt. Het woord ‘inferieur’ komt opborrelen, zeker als je Chinezen in het lijstje zou meenemen wordt duidelijk dat de problemen niets met taalachterstanden, sociaal-economische status of huisvesting ligt. Crimineel wordt je door een keuze en dit wordt in bepaalde culturen gestimuleerd en in andere culturen voorkomen. Je kunt, in mijn beleving, hier spreken van betere en mindere culturen. Respect voor anderen, hun spullen en lichamelijk welzijn zijn essentieel voor een vrije maatschappij waarin geluk en welzijn welig kan tieren. De vraag rijst dan ook of immigratiebeleid ook op cultuur zou moeten gaan discrimineren (zoals er al terecht op bijv opleidingsniveau wordt gediscrimineerd). Probleem is hierbij wel dat bijv in Marokko het verschil tussen Berbers en Arabieren levensgroot is. Praktisch is het dus lastig, maar principieel moeten we er wat mee kunnen.

Wat we in ieder geval kunnen concluderen is dat het Rotterdams registeren van etniciteit bij criminaliteit navolging verdient. Meten is weten.

Wednesday, June 3, 2009

Onfatsoen en homo-emancipatie

Niet het drugsbeleid, maar het (homo)seksbeleid zijn het toppunt van onze ontspoorde gedoogzucht. Met het volstrekt infantiele (en in NL haast dogmatische) argument dat je “het beter kan reguleren, anders gebeurt het stiekem en daar komen ongelukken van.” Dat zoiets in bepaalde gevallen bij pubers zo werkt wil ik nog wel geloven. Al liepen de schoolfeesten van de school waar alcohol geschonken werden vaker en erger uit de hand dan op de school waar de alcohol verboden was (en de pubers dus buiten stonden in te drinken, zonder daarbij overigens gestoord te worden door het gezag). Enfin. Verbieden is natuurlijk wat totalitair en overdreven, het moet dus met wijsheid en terughoudendheid worden toegepast.

Er is een gebied waarbij dergelijke terughoudend ronduit ongepast is: publieke seks. Kort geleden was er de episode in Slotervaart waar nu bordjes staan om te ‘waarschuwen’ (en tegelijk publiekelijk goed te keuren) voor homoseks in de publieke bosjes. Nu las ik dit veelzeggende artikeltje. Strekking: homo’s doen het nu op een plek waar kinderen ze soms kunnen zien (ironisch genoeg in een natuurgebied met de naam “bruine groene ster”), dus geef ze een afgebakend gebied met waarschuwingsbordjes. Iedereen blij, toch? Nee! Seks hoort niet thuis in de publieke ruimte. Net zo goed als dat we geen masturberende mannen op straat willen, moet we geen rugridders in het park willen. Waarom schipperen we met deze normen? Waarom is het onredelijk om van homo’s te vragen om, net als hetero’s, gewoon thuis seks te hebben? Waarom staan homo’s er überhaupt zelf op om zich zo promiscue en weerzinwekkend te gedragen? Als je je eigen emancipatie serieus neemt moet je daar zelf ook verantwoordelijkheid voor nemen. Je gedragen als een lage leerhoer op een boot met minister van cocktailparty’s, voorbarige brieven en homo-knuffelen Plasterk draagt niet echt bij aan mijn acceptatie van homo’s. Dat heeft overigens NIETS met discriminatie te maken. Hetero’s die in het park seksen moet wmb ook opgepakt worden, laat staan dat ik een hoerenparade door de gracht toejuich.

De huidige attitude van homo’s en de politiek correcten vind ik een pervertering van de werkelijke homo-emancipatie. Ik zal mensen hun seksuele geaardheid accepteren (zowel hetero als homo), maar onder geen beding onfatsoenlijke (seksuele) uitingen ervan. Onfatsoen schaadt emancipatie.