Tuesday, July 28, 2009

CDA en Gay Pride

Het CDA gaat meevaren in de Gay Canal Parade van de Gay Pride parade in Amsterdam. Woordvoerster integratiezaken in de TK, Carien Jonker vaart mee. ,,Als CDA hopen wij dat onze deelname leidt tot meer dialoog'', motiveert het Kamerlid haar deelname. ,,Dialoog tussen homoseksuelen met en zonder christelijke achtergrond. Maar zeker tussen christelijke homoseksuelen en de kerken. Religie staat voor mij voor acceptatie. Hopelijk creëert het een opening en kunnen we elkaar hier meer en meer in vinden.”

Vooral die op een-na-laatste zin “religie staat voor mij voor acceptatie” geeft mij meteen jeuk. Dit soort religieuze tutmutsen taal begint steeds normaler te worden binnen het CDA (waarde suixantretard natuurlijk ook zwaar vertegenwoordigd zijn). “Religie” kan helemaal nergens voor staan, het betekent “godsdienst” en dus “dienst van God”. Dat is een activiteit en activiteiten staan nergens voor. Dat verklaart ook waarom er in verschillende religies heel verschillend tegen zowel het begrip “acceptatie” als wel “homoseksualiteit” wordt aangekeken. Het gaat bij het CDA blijkbaar niet meer om het Christendom, maar om “religie”. Maar Carien is dan ook katholiek en daar heb je dat natuurlijk veel sterker. Dit zegt ze op cda.nl “Religie: Mijn inspiratie komt in eerste instantie voort uit de Rooms-katholieke traditie. Maar ik neem graag kennis van andere denktradities en wereldbeschouwingen.” Zucht.

Enfin Het doel, dialoog tussen homo’s en kerken, is op zichzelf een goed doel. De kerk heeft moeite om homofilie en homoseksualiteit een plek geven en vooral de homofielen zelf. Naastenliefde verhoudt zich niet eenvoudig met opvatting over zonde. Hate the sin but love the sinner. Sommigen vinden alles wel best (PKN), sommigen maken een onderscheid tussen homofilie en praktiserende homoseksualiteit en anderen wijzen het in zijn geheel af. Ook ik weet niet goed wat we er mee moeten.
Wat ik wel weet is dat we vooral NIET onze oren moeten laten hangen naar de buitenwereld, laat staan naar homoactivisten. Zij hebben niet het beste voor met de kerk of de christelijke politiek. Zij streven alleen naar een wereld waarin homo’s en hun gedrag onconditioneel worden geaccepteerd. Wat het eerste betreft, akkoord, ik geloof dat we homo’s moeten accepteren en ze lief hebben als jezelf. Wat gedrag betreft ligt het anders. Niet elk gedrag is gewenst, dit geldt ook voor hetero’s. In een lerenbroek zonder bipslappen dansen op een boot is voor niemand gewenst gedrag. Dit heeft niets met homoacceptatie te maken, eerder met provocatie. Dat maakt het podium van Gay Pride dan ook uitermate ongeschikt om een serieus doel, het accepteren van homo’s door kerken/christenen, te bereiken. Sterker, je vergroot alleen maar het gat want christenen moeten terecht niets hebben van deze publieke promiscuïteit. Het CDA weet dit (Jonker waarschijnlijk niet want als katholiek zal ze niet veel snappen van christenen), maar gaat toch. Ze buigt voor de druk. Ik heb al eerder betoogt dat Plasterk weg zou moeten blijven, maar het CDA heeft er al helemaal niets te zoeken. Dus inzet voor homoacceptatie: ja! Maar gay-pride als podium: nee!

Wednesday, July 15, 2009

Liberalen, conservatieven en de VVD

Conservatieven weten dat ze redelijk pervers zijn, benoemen (en accepteren) het zo, en proberen de samenleving zo in te richten dat het niet uit de hand loopt.
Liberalen daarentegen proberen hun perversiteit van een intellectueel sausje te voorzien en om deze neigingen vervolgens ruim baan te geven onder het mom dat het 'natuurlijk' is. Dat voor pedofielen seks met kinderen ook natuurlijk is doet voor hen niets af aan de legitimiteit van dit argument. Je gevoel staat centraal!
De VVD loopt voorop, hand in hand met D66 en GL, in deze trend die sinds de jaren 60 definitief haar intrede heeft gedaan in de politiek. Daarom hebben conservatieven niets te zoeken bij de VVD.

Tuesday, July 14, 2009

Homohealings

De komkommerophef over homohealings (dit keer oa in het leger) toont wederom aan hoezeer de liberale meerderheid haar ‘waarheden’ wil opleggen aan iedereen. Kamerlid Arib van, hoe kan het ook anders, de PvdA, wil ‘opheldering’ en een meldpunt voor klachten van homoseksuelen hierover. Maar wie gaat er klagen? Als je als homo tegen healings bent en het wordt je aangeboden, dan weiger je toch gewoon? Waar wil je dan over klagen? Dat anderen zich laten healen? Klagen daarover kan, maar wat moet de overheid met zo’n klacht? De PvdA vindt in ieder geval de “geloofwaardigheid van de overheid” in het gedrang.

Met andere woorden, de PvdA vindt dat geestelijk verzorgers niets mogen doen wat hen niet zint. Tja, opvattingen over vrijheid verschillen nogal. Daarnaast is het een onredelijke eis op basis van inhoud. Homoseksualiteit, zoals ik eerder hier aantoonde, is geen genetische conditie, niemand weet wat het precies is. Het is niet nature, het is niet nurture. Er zijn veel homoseksuelen die van hun conditie (al dan niet dmv gebed) af zijn gekomen. Wat is er dan tegen als ze zelf kiezen voor een poging tot ‘genezing’? Er bestaat dus eigenlijk geen grond voor de opwinding van de PvdA. Het probleem dat de PvdA wel vind dat homoseksualiteit onomkeerbaar is en dat elke suggestie anderzijds onderdrukt moet worden, zeker als er overheidsgeld bij betrokken is. Dat niemand tot iets gedwongen wordt doet niet ter zake.

Voor het beeld, ik ben geen fan van healings omdat er vaak een religieuze attitude bij komt die vrij liefdeloos is tegenover homo’s die niet genezen worden. Maar dit is mijn persoonlijke, religieuze overweging. Ik vind de behoefte om te worden ‘genezen’ van homoseksualiteit begrijpelijk en legitiem. Die vrijheid moet worden gewaarborgd.
Gelukkig is er veel verbeterd voor homo’s in de kerk, maar het kan nog wel beter. Het feit dat iemand van hetzelfde geslacht houdt maakt diegene niet ‘van God los’. De liefde voor de mens moet centraal staan in onze benadering naar homo’s.

Friday, July 10, 2009

Overheid horendol in taxikwestie

Kalf - put - oproepen tot keihard dempen - knullige, zinloze poging tot demping. Het lijkt een standaard riedeltje te zijn in de Nederlandse politiek. Zo ook weer na de taximoord. Bobo's roepen om het hardst om overheidsinterventie, maar uiteindelijk helpt het allemaal niets. Wat ik opvallend vind is hoe ver deze politici af staan van de technologische werkelijkheid en dus kansen. Politici zijn duidelijk nog niet '2.0'. De oplossing komt er namelijk uit zichzelf al aan in de vorm van "smart phone apps". Met deze apps wordt, nee, IS het mogelijk feedback op taxichauffeurs te geven en dat te delen met andere smart phone gebruikers. Het wordt dan mogelijk om te zien welke taxichauffeur waar is en wat zijn rating is. Een chauffeur met een slechte rating zal nooit opgeroepen worden (via de smart phones). Zo werkt Ebay, zo werken (anonieme) websites, zo werkt 2.0.

Thursday, July 9, 2009

Nederland in de crisis

Na mijn stuk over de staatsschuld is het nu tijd voor een blik op de gehele Nederlandse economie. Hoe gevoelig zijn we voor de crisis? Hoe snel zullen we herstellen?

Er zijn grofweg drie manier waarop de economie wordt geraakt door de crisis: de problemen bij de banken, daling van vermogen en de vraaguitval in de wereld.

Nederland wordt relatief hard geraakt door de bankencrisis. ABN AMRO, Fortis en mindere mate ING en SNS hebben voor 14% van het BBP steun ontvangen. Hoe komt dit? De Nederlandse banken hebben claims op het buitenland twv 300+% van het BBP en spant daarmee de kroon in Europa (135% is gemiddeld). Daar komt bij dat de claims op de VS 66% van het BBP bedragen, ook het hoogst in Europa. Het scheelt dat de banken ‘slechts’ 6% van het BBP bepalen en de overheid door ingrijpen ernstige (werkloosheid en tegoedenverlies) reële gevolgen heeft voorkomen. De kredietverlening aan bedrijven en particulieren (ook daar spannen we weer de kroon) loopt wel gevaar en dat heeft weer effect op de investeringen en de vastgoedmarkt.
Dat brengt me bij het tweede punt, de daling van vermogen. Nederland heeft het geluk dat haar woningmarkt al veel lucht heeft verloren in dit decennium, daar zit niet de meeste pijn. De daling op de aandelenmarkten doen veel meer pijn. Nederland heeft een extreem groot aandelenvermogen (350% van het BBP tegen bijv 190% van Duitsland). Dat komt voornamelijk door onze pensioenfondsen, privé bezitten we namelijk relatief weinig aandelen. Vermogensverlies leidt tot lagere consumptie: -2,7% in het eerst kwartaal tov van het laatste kwartaal van 2008.
Deze lagere vraag is overal waarneembaar en raakt direct onze export (75% v/h BBP), daar hoef ik waarschijnlijk niet over uit te wijden.
Als conclusie kan dus worden gesteld dat Nederland door de internationaal georiënteerde banken, enorme pensioenfondsen en omvangrijke exportsector relatief hard geraakt wordt door de crisis.

Hoe snel zullen we herstellen?
Er zijn twee factoren waarom NL snel kan herstellen. Allereerst, onze relatief lage overheidsschuld. Dat klinkt misschien bizar na mijn vorige stuk, maar feit is dat het in de rest van Europa nog slechter is gesteld met de overheidsfinanciën. Daardoor zijn onze rentekosten nog enigszins in de hand gebleven en bij een verkoop/terugbetaling van de belangen in ABN AMRO (en ING) zal de schuld wel snel dalen. Ten tweede is onze arbeidsmarkt door parttimers en uitzendwerk behoorlijk flexibel en was onze werkloosheid laag. Een flexibele arbeidsmarkt zorgt ervoor dat de snel stijgende werkloosheid niet structureel wordt. Eventueel kan worden toegevoegd dat door de kracht van de emerging markets de handel snel zal herstellen en daar profiteren wij optimaal van. De situatie is dus zorgelijk, maar er is genoeg om positief over te zijn.

Wednesday, July 8, 2009

Bizar: CITO discrimineert

edit: HOAX! Het betreft slechts leerlingen die hier minder dan 6 jaar zijn (volgens Frank en SPITS). Waar maken de VVD en het CDA zich druk om? Doe eens op vakantie gaan!

Zie dit bizarre bericht: allochtonen mogen meer spelfouten maken op hun eindexamen Nederlands dan autochtonen.

Staatsschuld en hypocrisie

Het is niet best gesteld met de Nederlandse staatsschuld. Ik schreef hieral eerder dat een incidenteel begrotingstekort niet per se een probleem is. Echter, het wordt inmiddels duidelijk dat Nederland een hele kluif zal krijgen aan het ontstane structurele (!) tekort (geschat op maar liefst -4%). Een bijkomend probleem is dat de vergrijzing juist vraagt om een structureel overschot (+3% in 2011). Na het financiële drama van 1982 heeft het 17 jaar geduurd voordat er weer eens een overschot werd genoteerd. Dit is tekenend voor hoe weinig prudent politici zijn (zij hoeven immers de toekomstige rekening niet zelf te betalen) en moet een les voor iedereen zijn dat linkse partijen nooit meer aan de macht mogen komen EN dat rechtse partijen harder moeten worden opgeroepen in het publieke debat tot prudentie. Maar nu komt de grootste grap van allemaal. Op p4 van het FD van woensdag 8 juli: “Ministers EU Pleiten voor Aanleg Buffer bij Gunstig Tij”. Daar zakt toch je broek van af? Als het anderen betreft weten ze opeens prima hoe het moet, maar als het hun eigen financiën betreft geven de heren niet thuis. Het is toch potjandorie de schaamte voorbij! Daarbij komt dat dit allang door de markt wordt afgedwongen, banken met te lage reserves worden keihard gedowngrade door Moody’s et al.

Enfin, hoe erg is het dan gesteld met onze staatsschuld? Het CPB voorspelt een tekort van 6,7% in 2010, een jaar later zouden we (vanuit normatief oogpunt) op +3% moeten zitten, een verschil van bijna 10%punt! Een verschil miljardje of 25. Tel daarbij structureel lagere economische groei (geschat op 1,5% per jaar) door structureel lagere kredietverlening (we hebben immers allemaal van die banken geprofiteerd) en je hebt een klein financieel drama. Daarnaast zouden harde bezuinigingen nu meer kwaad doen dan goed, maar regeren is vooruit zien en daar heeft het de afgelopen 15 jaar ruimschoots aan ontbroken. Het is in mijn ogen niet alleen de schuld van Balkenende en Zalm/Bos, maar ook van Kok en Zalm. Juist de jaren 90 hadden voor ruime overschotten moeten worden gebruikt. Zalm koos ervoor om ons zoet te houden door de staatsschuld te verlagen dmv de verkoop van staatsbedrijven (en zelfs dat was al discussiepunt), maar niet met structurele overschotten. We hadden een haast schuldeloze staat kunnen hebben, kans gemist. Balkenende heeft ook te weinig lef getoond door zijn oren naar Bos te laten hangen en een naïeve begroting op te stellen waarin slechts een overschot van 1% in 2011 werd geoogd. Professoren en bankeconomen zijn het inmiddels eensgezind, harde structurele maatregelen zijn nodig: verhoging van de AOW-leeftijd, fiscalisering van de AOW, uitkleden van het standaard zorgverzekeringspakket en AWBZ, versobering van hypotheekrenteaftrek, aanpak corporaties. Allemaal pijnlijke maatregelen die een MP niet populair maken. Wie heeft de moed de koe bij horens te vatten? Wie wordt de nieuwe Lubbers?

Friday, July 3, 2009

Horeca heeft daling aan zichzelf te wijten

Heel de horeca klaagt over het rookverbod, dit zou de reden van hun omzetverlies zijn. Ik bracht hier eerder al tegenin dat I) de omzetten al langer daalden II) de horeca zelf haar prijzen had verhoogd III) er grote verschillen in effecten zitten (duidend op eigen invloed van de ondernemer) IV) de crisis een veel grotere invloed heeft.

Bovenstaande redenering lijkt te kloppen muv punt IV, want een aanverwante sector, bioscopen, laat een 12% omzetgroei zien de eerste helft van 2009. Aangezien bioscopen een directe concurrent zijn van horeca is als het gaat om avondvermaak kan je concluderen dat de horeca ook aan concurentiekracht verliest, een nieuw argument dus. De sector is toe aan vernieuwing, aan klantgerichtheid en aan een positieve attitude.