Thursday, September 16, 2010

Roma: wat we van hen moeten weten

In de hysterie over het uitzetten van Roma is het wel aardig om een bondige, culturele beschouwing te lezen.

Vanuit de Volkskrant schrijft R.B. Cramer:

Het universum van de Roma is fundamentalistisch en gesloten
Voor de beoordeling van het gedrag van de Roma is het van groot belang hun cultuur te kennen. In die cultuur staat de Sokasja, het diep gefundeerde stelsel van normen en waarden, dat al millennialang hun leven beheerst, centraal.

De Sokasja houdt onder meer in: volstrekte loyaliteit aan de (groot)familie, de clan en de stam. Geloof in een god, Del, ‘hij die geeft’, en in een boze geest, Beng. Geloof in lotsbestemming. Geloof in de wereld der geesten en magie. Geloof in de macht van de voorouders. Geloof in Roma-respect en -eer. Geloof in de superioriteit van het eigen rechtsysteem. Onderworpenheid aan de reinheidscode en strenge taboes die het dagelijks leven bepalen.
Geloof in de macht van de voorouders


Vergrijpen tegen de Sokasja kunnen de Roma onrein maken, dat wil zeggen sociaal dood verklaren en uit de gemeenschap stoten.

Het universum van de Roma is fundamentalistisch en gesloten. Niet-zigeuners, gadje, kunnen en mogen er geen deel aan hebben. Zij worden door de Roma gezien als onrein en onaanraakbaar. Roma mogen niet met gadje omgaan, tenzij om economische redenen. Daardoor kunnen Roma nagenoeg niet integreren in de hen omringende cultuur. Zij willen dat ook niet. Tegelijk hebben zij maximale vrijheid jegens de normen en waarden en het recht van de niet-zigeuners, een van de oorzaken van hun hoge vermogenscriminaliteit. Geweld tegen gadje is echter taboe. Dit wordt ook wel ‘het geheim van de Roma’ genoemd.

R.B. Cramer is oud-beleidsmedewerker van de landelijke Raad voor de Kinderbescherming, en deed onderzoek naar het gedrag van de Roma.

Thursday, September 9, 2010

Waarom Griekenland gek is

De schrijver van Liar's Poker, Michael Lewis, schijnt zijn briljante licht over Griekenland in DIT buitengewoon lezenswaardige artikel. Kernwoorden: irrationaliteit, bedrog, manipulatie en totale gekte.

Mooie quotes:

The national railroad has annual revenues of 100 million euros against an annual wage bill of 400 million, plus 300 million euros in other expenses.

The biggest problem the banks had was that they had lent roughly 30 billion euros to the Greek government—where it was stolen or squandered. In Greece the banks didn’t sink the country. The country sank the banks

Greek-government statisticians did things like remove (high-priced) tomatoes from the consumer price index on the day inflation was measured. “We went to see the guy who created all these numbers,” a former Wall Street analyst of European economies told me. “We could not stop laughing. He explained how he took out the lemons and put in the oranges. There was a lot of massaging of the index.”