Thursday, August 13, 2009

Klink vernaggelt privatisering

Met het afblazen van het 'experiment' om zorginstellingen winst te laten maken en uitkeren bewijst minister Klink de publieke zaak geen dienst.

Thijs Udo, landelijk secretaris Zelfstandige Klinieken Nederland, schrijft er in de volkskrant het volgende over:
Ziekenhuizen en andere zorginstellingen mogen vanaf 2011 geen winst meer maken van minister Klink.

Oorspronkelijk was dit wel de bedoeling. Kapitaalverschaffers die rendement uit zorginvesteringen willen creëren, zijn niet welkom in het nieuwe zorgsysteem. Gek eigenlijk, de minister schrijft in zijn brief dat gegeven de vergrijzing en de toenemende zorgvraag, de zorg een veilig domein is om investeringen in te doen. Aan de andere kant constateert hij dat de instellingen te afhankelijk zijn van de banken. Maar met de nieuwe eisen van de minister is financiële verstikking het perspectief. Zo komt een investeringsstop tot stand.

Als zorginstellingen als onderneming worden geleid, kunnen zij werken aan innovatieve investeringen in de modernste apparatuur. Private investeerders moeten daarom ruim baan krijgen. Zij weten wat goed is voor een onderneming. Zij weten hoe kosten en baten in balans kunnen worden gebracht.

Concurrentie is een stuwende kracht naar betere zorg en hogere kwaliteit. De patiënt staat centraal en krijgt een op maat gesneden behandeling met hoogwaardige technologie.

De staat heeft een torenhoge schuld, de banken zijn terughoudend, de pensioenfondsen zijn platzak. Maar de private investeerders worden geweerd.
Snapt u het nog? Het wordt tijd voor nieuw realisme voor de volksgezondheidspolitiek van minister Klink.


Het is jammer dat de anti-markt socialisten met hun hetze van de crisis misbruik hebben gemaakt om broodnodig hervormingen van ons zorgstelsel tegen te houden. Werkelijke progressie is nu nauwelijks mogelijk.

No comments:

Post a Comment