Thursday, March 12, 2009

Positieve Discriminatie

Soms komt steun uit onverwachte hoek. Na eerdere berichten over het discrimineren op basis van ras en geslacht door minister Guusje Ter Horst bij de politie (en eigenlijk alle departementen van de overheid) kon een kamerreactie niet uitblijven. Dergelijke misstanden zijn opzichtig absurd en feitelijk ook in tegenspraak met artikel 1 van de grondwet dat de reacties nogal lauw waren. Door minderheden (alhoewel hoogopgeleide vrouwen in de meerderheid zijn tov mannen) zo opzichtig te debiliseren bewijs je ze geen dienst. Excuus Truus of Token Black, het zijn iconen van onderdrukking die er niet is en het bewust klein houden van groepen die, zie Obama, prima in staat zijn zichzelf te ontwikkelen.

Maar ik heb mij in positieve zin verbaasd over D66:
“D66 is fervent tegenstander van de 'positieve discriminatie' die Ter Horst voor ogen heeft. De oppositiepartij vindt dat mensen op die manier tot lid van een groep gereduceerd blijven. Koser Kaya wil mensen naar eigen zeggen benaderen als individu en 'bevrijden van een groepsstigma'.”
Dat er überhaupt mensen zijn die het hier niet mee eens zijn is al opmerkelijk, maar ik had zeker van onze links-liberale goed-mensen van de anti-religiepartij D66 verwacht. Maar ere wie ere toekomt. Two thumbs up for Kaya!

No comments:

Post a Comment