Thursday, March 12, 2009

WIJ en ZIJ

De recent verijdelde aanslag op een IKEA onderstreept twee treurige waarheden. Allereerst betekent dit dat er in Nederland genoeg Islamitische/Marokkaanse lieden de beschaving, waarvan ze zelf vaak zonder arbeid de genereuze vruchten plukken, haten en haar ondergang nastreven. Daarnaast blijft alertheid en een gezonde achterdocht tegen deze groep noodzakelijk.

Deze nieuwe ontwikkeling in de weinig glorieuze integratie van, met name de Marokkaanse, niet-westerse allochtonen is weer een klap voor alle multiculti fundamentalisten. Het moet ook voor hen steeds moeilijker worden te geloven dat Islamieten een waardevolle toevoeging zijn voor de samenleving. Daarnaast, nog veel erger, is het een klap voor de welwillende, hardwerkende leden van bovenstaande groep.

Zo heb ik een Somalische (over failed-states gesproken) Islamitische kennis die hier als jongetje naartoe is gevlucht en zich volledig in de Nederlandse samenleving heeft geïntegreerd. Hij spreekt perfect Nederlands, is hoog opgeleid en heeft een uitstekende baan (wat mij wederom duidelijk maakt dat discriminatie in Nederland praktisch non-existent is). Daarnaast is hij overtuigd moslim. Thans is hij van mening dat er voor immigranten geen enkel excuus is om niet te slagen in Nederland. Begrijpelijk is zijn geval, want hij stond bij aankomst 3-0 achter ten opzichte van zijn Marokkaanse evenknieën en staat inmiddels glorieus 3-0 voor.

Deze voorbeelden van Islamtische topperformers (die overigens ook Nederlandse bekeerlingen zoals Michael van der Galien bevat) zijn enerzijds geen bewijs dat de Islam onze sympathie verdient en dat alle negatieve Islamieten (of: “kut marokkanen”) uitzonderingen zijn, daarvoor zijn ze in te grote aantallen en zijn de positieve voorbeelden te schaars. Anderzijds betekent het wel dat we onze blik open moeten houden naar onze Islamitische medestanders en zeker niet, zoals Wilders, onszelf fascistische standpunten moeten toe-eigenen zoals het verbranden van de koran. Wilders maakt zich daarmee, ironisch genoeg, een vijand van het gesproken woord.

Vooralsnog heeft de islamisering van Nederland vooral negatieve effecten. Veel moslims zijn hier gekomen voor de rijkdom en zonder de intentie hun overtuigingen en levenswijze ondergeschikt te maken aan Nederlandse normen en wetten. Daarin zijn ze decennia lang gefaciliteerd door de politiek correcte overtuiging dat als WIJ ons aanpassen ZIJ zich ook zullen aanpassen. Het faillissement van deze overtuiging begint langzaam tot de samenleving door te dringen. Het wordt dus hoog tijd om handweigeraars te ontslaan en WW te ontnemen , burqa's en hoofddoekjes te verbieden, werklozen verplicht aan het werk te zetten om hun bijstand te behouden, etc. Het wordt tijd dat WIJ de normen in Nederland bepalen en niet zij. Zolang de dreiging van terreur en criminaliteit aan de moslimgemeenschap blijft kleven zijn we genoodzaakt in termen van WIJ en ZIJ te denken. Helaas.

No comments:

Post a Comment