Sunday, April 5, 2009

Private Equity

Er is in de afgelopen jaren veel kritiek geweest op private equity (durfkapitalisten genoemd, alleen de naam is al tendentieus: kapitalisten! Brrr!) partijen. In het kort werken deze bedrijven alsvolgt. Ze kopen bedrijven op (vaak in problemen verkerend) met een combinatie van eigen vermogen (ingebracht door individuen of institutionele beleggers, incl onze eigen pensioenfondsen) en vreemd vermogen (ingebracht door banken). Door een hoge leverage (veel vreemd vermogen tov eigen vermogen) kan een hoge return on equity gehaald worden (zie de Du Pont formule voor ROE).
Ik kwam een voobeeld tegen van een dergelijke transactie die laat zien dat deze partijen ook veel goeds kunnen doen. Polaroid is gekocht door Patriarch Partners. Zonder deze aankoop was Polaroid als merk vrijwel zeker verdwenen. Door te investeren in dit merk krijgt het nu een tweede kans. Toch mooi dat kapitalisme!

No comments:

Post a Comment