Sunday, May 10, 2009

Obama’s smetjes worden zichtbaar

Ik ben vanaf het begin van de primaries een Obama-fan geweest. Deze man heeft het charisma en de leiderschapskwaliteiten om Amerika vlot te trekken. Tot nu toe ben ik nog niet teleurgesteld, zijn energie en ambitieniveau zijn van een ongekende orde.
Echter, de eerste smetjes op zijn blazoem worden ook zichtbaar. Die verdienen dan ook meer aandacht in Nederland, waar Obama inmiddels tot liberale messias is verheven.

1. Abortus-fanaticus.

Omdat Obama tegen het homohuwelijk was dacht ik dat zijn fanatisme wat betreft abortus wel mee zou vallen. Mis! Op zijn eerste dag schafte hij de bekende “Mexcio City Policy” weer af die ooit onder Reagan was ingesteld (onder Clinton weer afgeschaft, onder Bush weer ingesteld). Dit betekent dat er met Amerikaans belastinggeld abortussen worden gepromoot en betaald in ontwikkelingslanden.

Nu blijkt ook dat hij in 2003 “The Born Alive Infants Protection Act” heeft weggestemd. Dit houdt in dat het mogelijk is om baby’s die bij een abortus levend uit de moeder komen toch nog gedood mogen worden. Dat dit extreem misselijkmakend is behoeft hier geen uitleg. Het is vergelijkbaar met het postnataal aborteren van een 2-jarige peuter. Vreselijk. We hebben het dus kunnen weten. BEWIJS.

Maar het gaat verder. Hij verplicht nu ook doktoren om mee te werken aan abortussen, ook als ze gewetensbezwaren hebben. De Amerikaanse versie van weigerambtenaren. Alleen gaat het hier om leven en dood.

En last but not least, hij is natuurlijk begonnen met het aanstellen van pro-abortus rechters in alle federale rechtbanken (waar de supreme court ook toe behoort).

2. Vuistdiep in de vakbonden.

Obama is hard op weg om een dijk van een economische blunder te maken. Hij wil het faillissement van automaker Chrysler omzeilen door de grootste vakbond, UAW, het meerderheidsaandeelhouderschap te geven. De reden is dat “de werknemers” (waar overigens maar een fractie lid is van deze vakbond) de grootste crediteuren zouden zijn.

Dat toevallig het UAW een vermogen heeft $1.2miljard dollar, inclusief een privé-golfresort en een zeer belangrijke sponsor is van de Democrats ($13.1 alleen al voor Obama’s verkiezing, dat is vier keer zoveel als de verkiezingsponsoring van Exxon Mobile, Halliburton, Peabody Coal, and Lockheed Martin samen) is natuurlijk toeval. Overigens, dat vermogen komt dus uit de paychecks van de gewone werkman. Natuurlijk zit het management van deze club er niet voor de werkers, maar vooral voor zichzelf. Obama gaat deze megalomane graaiers nu het management geven over een dergelijk bedrijf. FAIL!
(uitgebreider artikel hier)

1 comment:

  1. Ik voorspelde het onder 1 genoemde in November al: Change that we can do without: Verkiezing Obama voorbode van problemen voor het gezinDie ingrepen inzake abortus kunnen we in het licht van een breder scala aan ingrepen zien, die samen het gezin verder ondermijnen.
    Ik heb de stellige indruk dat Obama alleen tegen het homohuwelijk is om een sjibbolet van evangelicalen, conservatieve Rooms-Katholieken en sociaal-conservatieve zwarten te ontduiken. Als het er op aankomt zal hij alle stappen nemen in die richting, behalve de laatste. Dan is er evenwel zoveel afgekalfd dat het huwelijk als een verbintenis tussen een man en een vrouw toch niet lang meer houdbaar is.

    ReplyDelete