Tuesday, June 16, 2009

Wilders draait

Na Bos hebben een nieuwe draaiert voor politiek gewin: WILDERS!
Terwijl hij eerst als goede liberaal streed tegen de verzorgingsstaat en het minimumloon is hij tegenwoordig de beschermheer van de 'gewone man'. Wie die gewone man is begint steeds duidelijker te worden:
- autochtoon
- werkend
- inkomen <40000 (iedereen daarboven is en graaier, behalve Geert zelf natuurlijk)
Wat wil hij:
- lagere belastingen
- handhaven hypotheekrenteaftrek
- geen stijging gemeentelijke lasten
- afschaffen kwartje van Kok
- werken voor een uitkering, uitkering niet verlagen
- grenzen dicht voor Islamieten en oost-europeanen
- hogere AOW
- belastingvrij werken 65+ers
- instandhouden minimumloon
- handhaven ontslagrecht

De nadruk is van het begin van het lijstje (lasten verlaging), naar het einde van het lijstje verschoven. Daarmee begint Wilders een serieuze bedreiging te worden voor de liberale/vrije markt en de staatsfinancien. Hoewel zijn betoog voor lastenverlichting prijzenswaardig heeft hij weinig solide plannen om ze te financieren (al zouden we met het gedeeltelijk ontkoppelen van het ontwikkelingsinfuus dat Afrika heeft al een eind zijn). Maar de bijdrage aan de EU verlagen kan nooit substantieel genoeg zijn. Daarnaast worden bedrijven gedwongen met ongemotiveerde, luie, verwende Nederlanders te werken terwijl frisse, gemotiveerde Polen voor hetzelfde geld meer voor elkaar krijgen. Dan heb ik het nog niet over Geerts ambities om voor gedachtenpolitie te spelen ("als je aan Jihad denkt, schoppen we je eruit" of "wie moslim is moet terug" hoe bepaal je wie moslim is, Geert?). Anyway, Geert's weg is een bedreiging voor Nederland en niet in de laatste plaats voor de economie.

No comments:

Post a Comment