Friday, November 27, 2009

Klimaathoax breidt zich uit

De klimaatmanipulatie zit heel diep in de aderen van de westerse overheden. Nu is ook het Nieuw-Zeelands klimaatinstituut ontmaskerd als ordinaire 'datamasseur'.

Het wordt tijd dat de pijlen ook op minister Jacqueline Cramer gericht gaan worden. Zeker nu de 3e wereld het klimaat als nieuw excuus gebruikt om ongeconditioneerd, gratis geld van ons af te troggelen die WIJ moeten betalen.
Cramer denkt te kunnen volstaan met het wegwuiven van het schandaal, maar die vlieger kan niet op gaan! "Minister Cramer (Milieu) „meet met twee maten” als zij de hackers van de ontluisterende klimaat-emails wegzet als ’criminelen’. Dat zegt VVD-Kamerlid Helma Neppérus. „Als iemand documenten over kerncentrales steelt, vinden we haar naam onder een steunbetuigende advertentie. Nu hackers emails op straat gooien waaruit overdrijvingen blijken van de aardse opwarming, zijn dat ineens ‘criminelen’.(BRON)”

Klimaatactiviste Cramer staat met haar rug tegen de muur, wie geeft het definitieve tikje?

UPDATE: Hier wordt nog verder besproken wat dit schandaal te weeg brengt. Ook belachelijk hoe weinig aandacht hiervoor is in de Nederlandse media.

No comments:

Post a Comment