Thursday, November 26, 2009

Turkije in de EU: de argumenten (2)

En de bel klinkt voor de tweede rond. Tijd voor argumenten 4 tot en met 7. Geert Wilders leidt met 2-0 door klinken hits op het gebied van immigratie en subsidies.

4. "Turkije zou binnen niet al te lange tijd het grootste aantal inwoners van de Europese Unie hebben. Dat zou betekenen dat Turkije ook de meeste Europarlementariërs mag aanleveren..." dus zullen Turken "meer invloed krijgen op Nederlandse wetgeving dan de Nederlanders zelf." (GW) Het tegenargument luidt: "In de huidige EU hebben Duitsland, Frankrijk en bijvoorbeeld Spanje veel afgevaardigden in het Europarlement. Daar doet men ook niet moeilijk over. Wat maakt Turkije anders? Zeker nu Turkije zoals gezegd een seculiere staat is die geen islamitische wetgeving kent."
Turkije is niet 'opeens' seculier omdat het een seculiere staat heeft. Het volk en haar vertegenwoordigers dragen de islamitisch normen en waarden met zich mee. Die invloed willen veel Nederlanders niet. Maar Wilders overdrijft want Turkije moet net zo goed coalities vormen en het Nederlandse parlement heeft nog zat verantwoordelijkheden.
Een bloedeloze 0-0.

5. "Europa moet niet willen grenzen aan landen als de Islamitische Republiek Iran en Syrië (GW)" Tegenargument: "het grenzen aan landen met een dubieuze reputatie is in het verleden ook geen beletsel is geweest voor de EU om uit te breiden. Denk aan de uitbreiding met Polen en de andere voormalige Oostbloklanden, die grenzen aan landen zoals Wit-Rusland en Servië."
Daar krijgt Wilders een fikse draai om de oren. De Turken halen zeer terecht andere 'abjecte' regimes aan waar de EU ook inmiddels aan grenst. Daarnaast maakt Wilders niet duidelijk waarom het zo erg zou zijn om aan die landen te grenzen. Het zou de EU's grip op het midden-oosten op zijn minst versterken.
Turken +1.

6. "Turkije ligt voor meer dan 95 procent buiten Europa. Een geografisch feit. Als we daar aan gaan tornen en Turkije als niet-Europees land toelaten, staan morgen wellicht andere moslimlanden als Marokko, Algerije of Tunesië aan de deur te kloppen." Tegenargument: Cyprus ligt ook niet in Europa, Turkije is al 'gekwalificeerd' dus het is een gepasseerd station.
Of Cyprus in Europa ligt weet ik niet, maar eigenlijk is het hele geografische aspect niet zo heel erg belangrijk. De Turken hadden wellicht beter Rusland als voorbeeld aan kunnen halen. Wilders vergelijkt Turkije met Tunesie dat helemaal niet in Europa ligt, zwak. Dat Turkije nauwelijks Europees is wordt hooguit door de geografie bevestigd maar is toch vooral cultureel-historisch van aard. Matige beurt van beide kanten.
Rollertje voor passiviteit.

7. "Om aan 'Kopenhagen' te voldoen moet het leger zich terugtrekken uit de politiek, dit kan islamisering in de hand werken daar het leger kemalisten en bewakers van de seculiere staat zijn. (vrij vertaald)"
Tegenargument: "Turkije is al 'Kopenhagen compliant' verklaard. Dat de Turkse democratie nog gebreken vertoont is geen reden om de algemene kwalificatie van Turkije buiten beschouwing te laten. De EU heeft bij de toetreding van landen zoals Polen, Roemenië, Bulgarije en in het verleden met Griekenland, Spanje en Portugal juist willen bereiken dat deze landen door een lidmaatschap hun democratie verder ontwikkelden en stabiliseerden. Ook Het standpunt van Wilders om het Turkse leger invloed te laten behouden op de Turkse politiek en democratie is onbegrijpelijk. Vooral nu Wilders zichzelf zo graag profileert als democraat. Het is bovendien onjuist dat Turkije slechts door de invloed van het leger een seculier en democratisch land blijft."
De vraag wat de rol van het leger precies is in Turkije is lastig, ik laat deze vraag voor wat het is met een plusje voor de Turken die de opmerkelijke ondemocratische onregelmatigheid van Wilders' positie aanstippen (al geeft hijzelf aan dat het een uitzondering betreft. De democratie heeft met het aanklagen van Erdogan's partij wel laten zien dat de juridische poot van het systeem in ieder geval niet door de premier wordt bestuurd. Het is dus geen bananenrepubliek. Ook een klein plusje voor de Turken voor hun terechte parallel met bijv Griekenland, de EU is nooit zo kritisch geweest bij het aantreden en de landen hebben zich sterkt verbetert. Daartegenover staat met name Bulgarije waar het nog altijd een zooitje is. De Turken wijzen terecht op de niet onomstreden rol van het leger en dat zij zich de afgelopen jaren sowieso meer heeft teruggetrokken.
Turken +1 op punten.

Dat brengt de tussenstand op 2-2 waarbij de 2 van Wilders wel iets harder nadreunen. Desalniettemin blijft de spanning erin! Zal Wilders zich herstellen van een zwak middenbedrijf of pakken de Turkse juristen nu door?

No comments:

Post a Comment