Thursday, November 26, 2009

Turkije in de EU: de argumenten

In de Volkskrant is een interessante discussie over Turkije's mogelijke lidmaatschap van de EU ontstaan. Geert Wilders trapte af met 'tien keer nee tegen Turkije' en 2 onbekende Turks-Rotterdamse juristen reageerden met, verrassend, 'tien keer ja tegen Turkije'.

Het leek me aardig de tien argumenten te wegen om zo een helder beeld te krijgen van de discussie. Ik begin met de eerste 3:

1. "Turkije een islamitisch land; de meeste inwoners hangen de islam aan en de islamitische cultuur is er dominant. (GW)" Impliciet staat hier: Turkije staat cultureel heel ver van de rest van de EU af en de normen en waarden van Islam willen we niet in de EU. Het tegenargument ("Turkije is een seculiere democratie") is weliswaar terecht, maar gaat voorbij aan de invloed die het islamitische electoraat, direct en indirect, op de richting van Europese wetgeving kan gaan drukken. Toch zou hetzelfde kunnen worden gezegd over het verschil tussen Polen en Zweden/Nederland. Het is dus geen sterk rationeel argument, maar emotioneel des te meer.
Een gelijkspel.

2. "Turks lidmaatschap van de EU zal tot nog meer ongecontroleerde massa-immigratie naar West-Europa leiden (GW)"
Hier deelt Geert zijn eerste echte rechtse-directe uit. Het verweer is dan ook zwak: "we weten het niet zeker" en "immigratie is juist goed voor de welvaart". Open grenzen gaan zeker tot een immigratiegolf leiden, een simpele blik op de Poolse invasie volstaat. Kritiek verschil tussen Polen en Turken is dat Polen hard werken en zich nauwelijks misdragen. Turken daarentegen zijn al decennia, ook zonder open grenzen, oververtegenwoordigd in misdaadcijfers. Het tweede argument dat immigratie goed zou zijn voor de economie is al lang door het CPB (Hans Roodenburg) berekend en van tafel geveegd: immigratie, tenzij het jonge hoogopgeleide immigranten betreft, kost vrijwel altijd geld voor het ontvangende land.
GW +1

3. "een Turks EU-lidmaatschap Europa kost miljarden euro’s (GW)". Het tegenargument: "Turkije is een van de grootste economieën van de wereld".
Hier wordt bijna een knock-out uitgedeeld door Geert, mede doordat het verweer ronduit slecht is. Nederland, als netto betaler, zal zeker nog meer van haar inleg weg zien vloeien naar de zeer arme regio's van Turkije. Turkije mag wel een grote economie hebben, maar dat heb je al snel met zo veel mensen. Per persoon is de welvaart zeer laag en dus 'moet' natuurlijk de ruime Europese subsidiebeurs getrokken worden!
GW +1

De tussenstand: Geert Wilders gaat ruimschoots aan de leiding door te wijzen op de kosten van de subsidies aan het arme Turkije en de inwenselijkheid van de vrijwel zekere massa-immigratie. Wilders' culturele argument kwam nauwelijks uit de verf, mede door het goede verweer van de juristen.

No comments:

Post a Comment