Wednesday, December 16, 2009

CDA slaat eindelijk rechtsaf

Het is crisis, bezuinigingen zijn onvermijdelijk. In deze tijd is een duidelijk, politieke visie hierop van groot belang voor Nederland. Het CDA heeft de aftrap gegeven door een heel aardig rapport, door het wetenschappelijk instituut van de partij, te maken over de te nemen maatregelen.

Het ND becommentarieert: "De grootste besparing wordt gezocht bij de overheid, want die is volgens de denktank 'uit haar voegen gegroeid'. Hier kan in acht jaar tijd twaalf miljard euro op worden bespaard, aangevuld met nog eens zes miljard door de ambtenarensalarissen te bevriezen. In de ogen van het WI moet het openbaar bestuur flink op de schop. Daarbij moet met name worden gekeken naar het aantal departementen en de rol van waterschappen en provincies. Omwille van de 'geloofwaardigheid' zou het aantal politici in alle bestuurlijke lagen eveneens moeten verminderen, al wil de denktank nog niet concreet aangeven waar.

Het WI wil verder ruim baan voor het profijtbeginsel, bijvoorbeeld door van studenten een grotere bijdrage te vragen voor hun studie, de huurprijzen vrij te geven en ouderen of mindervaliden zelf voor hun rollator te laten betalen. Op het gebied van sociale zekerheid worden voorstellen gedaan als verkorting van de WW-duur en beperking van de instroom van jonggehandicapten in de Wajong door de leeftijdsgrens te verhogen van 18 naar 27 jaar."

Het ziet er mooi uit en betekent een duidelijk afscheid van de we-verhogen-gewoon-de-belasting-voor-werkenden methode van de PvdA en CU.

3 comments:

  1. Je kop staat niet in verhouding tot het gegeven dat het om een rapport van het WI van het CDA gaat. Partijen doen lang niet altijd wat hun WI zegt, doorgaans wordt zo'n publicatie beleefd in ontvangst genomen en in de boekenkast gezet.

    ReplyDelete
  2. Wat Jonathan zegt. Dergelijke rapporten worden doorgaans niet gelezen of dan in elk geval door mensen die geen knopen doorhakken.

    ReplyDelete
  3. Een zwaluw maakt nog geen zomer, eens. Maar het CDA, olv oud-WI man Balkenende, volgt het WI toch wel vaak, zeker als insteek in onderhandelingen. Ook wordt er vrij expliciet afstand genomen van de PvdA. Dat zijn wel indicatoren die veel zeggen en een rol gaan spelen. Het gevaar is dat omwille van de goede vrede er toch een halfbakken compromis uit rolt.

    ReplyDelete