Thursday, December 17, 2009

Effectief Milieubeleid

Dat de opwarming van de aarde door de mens komt is behoorlijk omstreden. Toch kunnen we een hoop win-win beleid voeren waarmee EN het milieu minder belast wordt EN natuurlijke bronnen ontzien worden waardoor we er nog langer plezier van zullen hebben EN, boven alles, onze portemonnee dikker wordt doordat we minder output met minder input realiseren. Daar zou Kopenhagen zich sterk voor moeten maken. De hele klimaatdiscussie is dan overbodig.

Wat moet de rol van de overheid zijn bij milieubeleid?

De overheid kan investeringsbeslissingen maken die individuen en bedrijven niet nemen door irrationeel gedrag (het is bekend dat mensen de korte termijn buitenproportioneel waarderen tov de lange termijn, dus liever 1E nu dan 1.50E volgend jaar) of te hoge risico's/te hoge rendementseisen. Een goed voorbeeld is de subsidie op HR glas. Een simpele berekening laat zien dat dit in een jaar of 7 terug verdient is. Voor veel mensen is dit te lang, ondanks dat het strikt genomen irrationeel is. De subsidie heeft veel aandacht voor deze ramen gegenereerd en leidt uiteindelijk tot een situatie waarin iedereen wint. Het nadeel van een subsidie is natuurlijk dat die ook betaalt moet worden, in dit geval door mensen die er geen baat bij hebben. Je kunt ook positieve variant bedenken waarbij sommige producten btw-vrij zijn.
Ook kan de overheid de invoering van een nieuwe techniek mogelijk maken. Bijvoorbeeld oplaadpunten voor elektrische auto's (waar ik verder heel sceptisch over ben trouwens).
Het enige waar geen directe return on investment hoeft worden verwacht is fundamentele research. Juist deze research kan voor grote vooruitgang zorgen. Lichtere materialen, alternatieve brandstoffen, recycling methodes, etc kunnen allemaal tot verbeteringen leiden en hebben dat al geleid (zie bij de nieuwe boeing 787 die door lichte materialen 20% minder brandstof gebruikt). DAT is een echte oplossing, DAAR kun je de mensen echt voor warm maken. Niet voor niets is de 787 ondanks 2 jaar vertraging van oplevering al 800 keer besteld, ondanks de crisis!

Cruciaal in het geheel is dat twee zaken voorkomen worden:
- schoppen tegen een kwalitatief minderwaardig paard: bijv de spaarlamp, niemand wil lelijk TL-licht in zijn woonkamer (LED, daarentegen, is kwalitatief zelfs beter dan de gloeilamp, verbruikt minder en gaat ook langer mee. geen wonder dat deze technologie wel aanslaat!).
- structurele subsidies voor structureel duurdere producten zonder noemenswaardig kwaliteitsoordeel: bijv windmolenparken die 5x zo duur identieke stroom leveren als kolencentrales.

Dus ruim baan voor rendabele innovaties!

No comments:

Post a Comment