Tuesday, March 17, 2009

Samen leven

Het proces van religieusfilosofische ontwikkeling lijkt in Nederland een nieuwe fase in te zijn gegaan. Na de ontzuiling en de ontkerkelijking lijkt de fase van polarisering te zijn aangebroken. Blijkbaar is een dergelijke reactie onvermijdelijk na een periode van filosofische convergentie. Eerst leek de polarisering vooral gevoed te worden door de groei van de Islam en haar fundamentalistische arm. Maar de atheïstische meerderheid kan blijkbaar niet achter blijven en kiest inmiddels ook radicaal voor aanval, zelfs met een evangelisatiecampagne (zie Paus Floris I). Zo stelt de atheïstische website atheïsme.eu in haar doelstellingen het volgende:

“Met de hernieuwde opkomst van de religie in de maatschappij is er ook weer een grote belangstelling ontstaan voor het atheïsme. Er wordt in brede kringen gereageerd op religieus fanatisme, en een groeiende groep mensen wil zichzelf profileren als atheïst, incidenteel of structureel, bijvoorbeeld met een eigen website of weblog, of door een organisatie op te richten. Een grote groep mensen vindt het noodzakelijk in het openbaar te reageren op de godsdiensthype en de pogingen de godsdienst in het middelpunt van de politiek en het openbare debat te brengen.”

Klaarblijkelijk voelen de atheïsten zich in het nauw gedrukt door de “godsdiensthype” en “de pogingen de godsdienst in het middelpunt van de politiek en het openbare debat te brengen”. Nou zijn de feiten uiteraard iets anders, het gaat immers alleen om perceptie. Binnen het postmodernisme is perceptie immers waarheid en doen de feiten er minder toe. De ontkerkelijking gaat vrolijk verder en de Islam groeit ook niet. Het enige nieuwe aan de afgelopen tijd is de regeringsdeelname van de CU en wellicht de breed gedragen consternatie over de “Islamisering” van Nederland (post Pim Fortuyn). Wat de hype dus precies inhoud is onduidelijk. Wat de “pogingen” betreft kan de deelname van de CU in het kabinet als succesvol gezien worden. Echter, je kunt een partij wiens wortels teruggaan naar Groen van Prinsteren en dus het hart van de Nederlandse constitutionele democratie niet verwijten dat ze op basis van louter democratische processen deelname in een kabinet hebben bewerkstelligd. Dat dit zelfs een aantal minimale beleidssuccessen oplevert is ook allerminst opzienbarend. Als D66 (uitgesproken antireligieus en daarom van marginaal belang) dit doet is het geen probleem, als de CU het doet is opeens een “poging de godsdienst in het middelpunt van de politiek en het openbare debat te brengen”. Dan blijft alleen de Islamisering van Nederland over als drijvende kracht achter het nieuwe atheïstische elan. Dan rijst meteen de vraag waarom er zo actief gestreden word tegen een religie die in Nederland uit hardwerkende, hoogopgeleide burgers bestaat en waarvan de historie cruciaal is geweest voor het ontstaan van de liberale staat der Nederlanden?

Waar ik (wellicht wat gekscherend) op gewezen heb in “Paus Floris I” is dat we moeten waken voor de vrijheden van andere groepen. Dit geldt zowel voor Christenen als voor atheïsten. Met name voor de laatste groep wordt dit een boeiende tijd, omdat zij de meerderheid in Nederland vertegenwoordigen. Dictatoriale gekkigheid als het afschaffen van religieus onderwijs liggen dus binnen handbereik. Sommige atheïsten schamen zich niet eens om te claimen dat Christenen zich niet eens met de politiek zouden mogen bemoeien. Het is, om met Paus Floris te spreken, werkelijk de schaamte voorbij. Mensen pleiten openlijk voor een dictatuur. Dat is uniek, maar gevaarlijk tegelijk. Het wordt tijd dat alle groepen in Nederland elkaar het licht in de ogen gunnen, dat mensen kunnen zeggen wat ze willen en dat mensen die daarvan gebruik maken dit niet doen om anderen te jennen maar om intelligente standpunten in te nemen. Dat mensen als Hans Teeuwen opzettelijk religieuze spotliedjes schrijven om hun punt te maken is geen viering van die vrijheid, maar een pervertering ervan. De opkomst van het fundamentalistisch atheïsme is bedreiging voor de vrijheden van andere minderheden in Nederland, maar hoe we die bedreiging moeten bestrijden is moeilijk te bepalen. Ideeën?

Luuk


PS.

http://weblogs2.nrc.nl/discussie/2008/06/07/worden-christenen-gediscrimineerd-in-het-politieke-debat/

Om de gevoelens die bij veel atheïsten leven onder woorden te brengen is het aardig eens wat te quoten uit reacties op de stelling dat Christenen gediscrimineerd worden in het politieke debat:

[quote]
Henk Mommaas zegt:
zaterdag 7 juni 2008, 15:29 uur
De CristenUnie heeft een fundamenteel Christelijk gedachtengoed, het zijn dus fundamentalisten.
Vanuit de bijbel als dictaat politiek bedrijven daar waar het gaat over leven en dood is regeren vanuit een fata morgana en moet met alle middelen bestreden worden omdat iedere rationele grond voor besluitvorming TOTAAL ontbreekt.
Dan staan morgen ministers met de Koran te zwaaien, feitelijk doen ze dit al door poltitieagenten dat sprookjesboek voor de helft van de prijs aan te bieden.
Van discriminatie geen sprake, als je iemand gebrek aan helder verstand verwijt wil dit niet zeggen dat je hem discrimineerd.
[/quote]
Blijkbaar vind Henk dat regeren vanuit de bijbel elke rationele grond mist. Natuurlijk vergeet hij hier dat in dat geval elke bron van politieke inspiratie rationele grond mist. Waarom dit bij de bijbel erger zou zijn dan bij Das Kapital is onduidelijk. Gelukkig komt bij Henk de werkelijke aap uit de mouw: de Koran is het werkelijke gevaar. Kan ik inkomen, maar Henk’s reactie is overtrokken, getuige ook zijn eerste zin.
Een favorietje van mij:
[quote]
1. Chewtoy zegt:
zaterdag 7 juni 2008, 15:42 uur
CU poltici hebben last van het Calimero complex. Maar Christenen zijn de meest verwende bevolkingsgroep in ons land. Niemand staat het uitoefenen van hun levensovertuiging in de privésfeer in de weg. Maar zij zijn pas tevreden als zij die levensovertuiging aan alle andere burgers kunnen opleggen. Lukt het niet om anderen naar hun pijpen te laten dansen dan voelen zij zich gediscrimeneerd. Zielig hoor!
[/quote]
Het is Chewtoy niet gegeven het hoge Calimero gehalte van het eigen geschrevene te bevatten. Zin 1 en 2 zijn volstrekt elkaar tegenovergestelde.
Daarnaast lijkt er een groot gevoel van onderdrukking te heersen bij de toch dominante meerderheid der atheïsten. Ik snap nog niet hoe dit komt, iemand een idee?
Nog een toppertje van GeenStijl signatuur:
[quote]
1. m vd werf zegt:
zaterdag 7 juni 2008, 15:50 uur
De enigen die gediscrimineerd worden zijn ongelovigen.
De discussie rond de strafbaarheid van godslastering is daar het bewijs van.
Al mijn overtuigingen als ongelovige mogen bespot en veroordeeld worden, maar wee mijn gebeente als ik iets over jezus, mohammed, god of allah zou zeggen.
Dat is werkelijk de ene bevolkingsgroep boven de andere stellen.
Daarnaast probeert de christelijke minderheid wetenschappelijke vorderingen nog eens een halt toe te roepen, en kunnen we vandaag weer eens lezen dat de stadsdeelvoorzitter van Slotervaart de onbesmeurde hersenen van niet-gelovige kinderen wenst te bevuilen met sprookjes als het scheppingsverhaal.
Overigens ben ik van mening dat de PvdA verwoest moet worden.
[/quote]
Zin 1&2: Calimero. Zin 3: Jezus en God (door Reve zelfs als ezel afgebeeld) worden dagelijks in de media bespot en er wordt niet moeilijk over gedaan. Mohammed beledigen is er idd niet bij, terecht punt, want Moslims staan erop te mogen zeggen dat homo’s van flats geduwd moeten worden. Zin 4: Calimero. Zin 5: ethiekloosheid is natuurlijk HET antwoord op de technische vooruitgang! Right. Natuurlijk mogen kinderen alleen met bonafide, atheïstische propaganda in aanraking komen! Zin 6: Wilders/GeenStijl.

Nog een mooie:
[quote]
Eigenlijk denk ik dat je er maar beter om moet lachen. Zulke types als Slob en Kuiper kun je eigenlijk niet serieus nemen.
De hele maatschappij staat hier bol van christendom. Of het nu gaat om de winkelsluitingswet, beierende kerkklokken op zondagochtend, artikel 23. Alles, maar dan ook alles gaat over het christelijke geloof.
Gelukkig kwam er de laatste decennia wat frisse lucht, maar met CU komt de benauwde spruitjeslucht weer opzetten. Vrouwen moeten weer met de benen wijd en fokken, liefst zoveel mogelijk. Kinderopvang is eigenlijk niet de bedoeling. Lijden is gods wil, dus een toekomstig mens met een grote kans op erfelijke kanker hoort.
Dit soort gristeren verbeeldt zich dat ze de wijsheid en moraal in pacht hebben. O, wat word ik ziek van dergelijke lieden.
Alsjeblieft stuur die Slob en Kuiper terug naar de Veluwe. Laat ze eens ophouden met het discrimineren van ongelovigen.
[/quote]
Het is eigenlijk gewoon gênant wat een gebrek aan kennis en intellect hier tentoon gespreid word. Het is verder zelfs evident. Het is onmogelijk om in alle rede met dit soort lieden te spreken. Zij zullen niet rusten tot nu heerschappij aan alle minderheden is opgelegd.

No comments:

Post a Comment